Volgers

Översätta/Translate

Blogarchief

dinsdag 21 september 2010

VerkiezingenDe afgelopen maanden heeft Zweden in het teken gestaan van de verkiezingen. Deze vinden om de 4 jaar plaats op de 3e zondag van september. Dan worden de afgevaardigden gekozen voor de Riksdag (het Zweedse parlement), Landstinget (het orgaan dat verantwoordelijk is voor de gezondheidszorg) en de gemeenteraden. Er wordt hier erg veel aandacht besteed aan deze verkiezingen. Op TV zijn er enorm veel debatten, de kranten besteden er dagelijks meerdere artikelen aan en er wordt heel veel propagandamateriaal verspreid. Doordat er voor 3 dingen tegelijk gestemd mag worden is de opkomst erg groot in vergelijking met Nederland. Het opkomstpercentage ligt in het algemeen boven de 80%.
Ook het stemmen zelf gaat anders dan in Nederland. Er is niet zoals in Nederland één groot stembiljet, maar iedere partij heeft zijn eigen stembriefjes ter grootte van een fors memoblaadje. Daar er voor 3 zaken gestemd moet worden, zijn er 3 biljetten met verschillende kleuren, geel voor de Riksdag, wit voor Landstinget en blauw voor de gemeenteraad. Hierop staan dan de kandidaten van de betreffende partij.
Wij mogen als Nederlanders niet stemmen voor de Riksdag, maar wel voor Landstinget en de gemeente. Op de oproepkaart die je krijgt toegestuurd staat keurig aangegeven waarvoor je mag stemmen.
Je hoeft ook niet beslist op de dag van de verkiezingen zelf te stemmen. Je kunt ook vooraf op verschillende plaatsen je stem uitbrengen. Dit is door 2 miljoen Zweden dan ook gedaan.
Bij de folders van de verschillende partijen zitten meestal ook al de stembriefjes, zodat je die van te voren kunt invullen. Als dit niet hebt gedaan en de stembriefjes misschien hebt weggegooid, kun je op het stembureau ook de briefjes vinden. Ze staan keurig per partij in bakken en daar kun je dan ter plekke je briefjes uithalen. Als je precies de 3 briefjes pakt van de partij waarop je wilt stemmen, kan een oplettende toeschouwer natuurlijk precies zien waarop je stemt!
Daarna ga je naar de tafel van het kiesbureau en krijg je 3 (in ons geval dus 2) enveloppen uitgereikt waar je de briefjes in moet doen.
Wanneer je het kruisje hebt gezet op de persoon waarop je wilt stemmen, doe je ieder briefje in een enveloppe en na het controleren van de oproepkaart worden de enveloppen door de dames of heren van het stembureau in de 3 verschillende stembussen gedaan. Doordat de enveloppen van een gaatje zijn voorzien, kunnen ze zien welke kleur stembiljet er in zit en in welke bus het dus gedaan moet worden.
Ook schijnt het zo te zijn, dat wanneer je achteraf spijt hebt van je stem, je opnieuw kunt gaan stemmen. Daar de datum en de tijd dat je hebt gestemd wordt genoteerd, kan men zien wanneer je het laatst hebt gestemd. Hoe men dan weet welke stembriefjes er weer uitgehaald moeten worden is mij echter niet duidelijk.
De Zweedse regering was voor de verkiezingen centrum rechts. Tot in de 90er jaren was Zweden zeer socialistisch, maar dit is daarna veranderd in gematigd rechts.
Van tevoren is al bekend welke partijen zullen samenwerken, er is een rechts en een links blok.
Dit keer was er zeer weinig verschil tussen de 2 verschillende blokken en was het behoorlijk spannend welke van de 2 er zouden winnen. En ook is er in Zweden een soort PVV die tot nu toe niet in het parlement was vertegenwoordigd, maar die ook hier helaas sterk in opkomst is. Deze parij heeft nu ruim 6% van de stemmen gekregen en hierdoor met zo'n 20 van de 349 zetels in het parlement zal komen. Door de winst van deze partij en het geringe verschil tussen de 2 coalities komt geen van deze 2 aan een meerderheid in het parlement en zal er ook hier waarschijnlijk een minderheidskabinet gevormd moeten worden.

De volgende keer zal ik iets meer vertellen over het staatkundige bestel van Zweden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten